نشست کمیسیون امور بانوان شورای اسلامی شهر زاهدان با موضوع احداث پارک بانوان؛ پیشرفتها، مشکلات و…

️این نشست که با حضور اعضای کمیسیون، معاون معماری و شهرسازی، مدیرمطالعات و طرحهای عمرانی و مشاور امور بانوان شهرداری زاهدان همراه بود به بررسی آخرین وضعیت احداث پارک بانوان و مشکلات و…
ادامه مطلب ...

توافقنامه شماره ۱/۶/۱/۴۸ مورخ ۹۹/۲/۳۱ فی مابین شهرداری و آقای عبدالرزاق شافعیان

نامه شماره 3322-8-1399 مورخ 99/2/31 منضم به توافقنامه شماره 1/6/1/48 مورخ 99/2/31 فی مابین شهرداری و آقای عبدالرزاق شافعیان مالک پلاک ثبتی 22278 مطرح با جواز حاصله از لایحه قانونی نحوه…
ادامه مطلب ...

تملک قسمتی از  عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی واقع در طرح بازگشایی تقاطع خیابان میرزای شیرازی و…

نامه شماره  1/6/1/64 مورخ 99/3/29 منضم به توافقنامه شماره 1/6/1/51 مورخ 99/3/1 فی ما بین شهرداری و آقای  علی قاسمی دائر بر تملک قسمتی از  عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی واقع در طرح…
ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات شورای شهر طی سه دوره تاریخی (مشروطه، پهلوی و جمهوری اسلامی)

شماره راهنما:‭10541 پدیدآور:نژادخلیلی، مهدی. عنوان و شرح مسئولیت:بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات شورای شهر طی سه دوره تاریخی (مشروطه، پهلوی و جمهوری اسلامی) / تهیه و تدوین مهدی…
ادامه مطلب ...