دیدار رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر با هیئت رئیسه موسسه شوق پرواز

مشترک خبرنامه شورا شوید

این دیدار مشکلات فرهنگی و شهروندی افراد توان‌یاب مورد بررسی قرار گرفت.