مراسم تحلیف اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر زاهدان

با حضور فرماندار شهرستان زاهدان

مشترک خبرنامه شورا شوید

در این نشست که در فرمانداری شهرستان زاهدان و به ریاست جناب آقای ابوذر مهدی نخعی؛ فرماندار شهرستان زاهدان صورت گرفت، مراسم تحلیف اعضای شوراهای اسلامی شهر زاهدان، نصرت آباد و سرجنگل برگزار شد و اعضای شوراهای اسلامی شهر با ادای سوگند، رسماً کار خود را آغاز کردند.