برگزاری نشست کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر

مشترک خبرنامه شورا شوید

در نشست امروز کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر که در تالار وحدت شورا برگزار شد و با حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری زاهدان همراه بود به بررسی عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹ و برنامه های عملیاتی شش ماهه دوم سال جاری حوزه معماری و شهرسازی شهرداری زاهدان پرداخته شد.