برگزاری یکصد و شصت و هشتمین نشست علنی شورای اسلامی شهر زاهدان

مشترک خبرنامه شورا شوید

♦️یکصد و شصت و هشتمین نشست علنی شورای اسلامی شهر *با موضوع بررسی سند تفریغ بودجه سال۹۸ شهرداری* برگزار شد.
♦️ این نشست که در تالار شورا برگزار شد با حضور شهردار زاهدان، معاون مالی و اقتصادی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و مدیر برنامه و بودجه شهرداری همراه بود.
♦️با توجه به اینکه شهروندان حق دارند بدانند هرساله چگونه از منابع آنها به صورت مستقیم (عوارض) و غیرمستقیم (منابع) برداشت و در چه اموری هزینه شده و از آنجایی که توجه به شفافیت‌های مالی جزو اولویت‌های مدیریت شهری است سند تفریغ بودجه سال ۹۸ شهرداری زاهدان که با برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون های مختلف شورا و پس از بحث و بررسی های کارشناسی، به صحن علنی شورا رسیده بود، مورد تصویب این شورا قرار گرفت.