یکصدو شصت و ششمین نشست علنی شورای اسلامی شهر برگزار شد

مشترک خبرنامه شورا شوید

❇️ *یکصدو شصت و ششمین نشست علنی شورای اسلامی شهر با حضور شهردار زاهدان برگزار شد.*

▪️در این نشست که اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار زاهدان، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، معاون معماری و شهرسازی و مدیران حوزه معاونت شهرسازی در رابطه با لایحه پیشنهادی شهرداری جهت ارتقاء کیفیت فضای شهری در محدوده های کم برخوردار و … حضور داشتند به بررسی نامه های رسیده به صحن شورا پرداخته شد.

▪️مهندس شهنوازی، رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان در نطق پیش از دستور کار جلسه با تاکید بر نقاط قوت و ضعف تفریغ بودجه سال ۹۸، درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها، خصوصا پروژه های اجرایی در حاشیه شهر را با توجه به اعتبارات، مورد ارزیابی قرار دادند.