تصویب لایحه متمم بودجه سال ۹۸ شهرداری

مشترک خبرنامه شورا شوید

♦️با توجه به اینکه بودجه مصوب سال ۹۸ شهرداری زاهدان ۴۱۰ میلیارد تومان به صورت ۱۰۰ درصد محقق شد، با اخذ سیاست‌گذاری های ستادی، برنامه ریزی و تلاش کلیه پرسنل، شهرداری با افزایش درآمد مواجه شد و لایحه متمم بودجه سال ۹۸ (بودجه تجمیعی) در دو بخش درآمد و هزینه با رعایت تعادل بودجه به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان، جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تقدیم، که پس از ارجاع به کمیسیون طرح و برنامه، طی چندین نشست، مورد تایید و به صحن علنی شورا جهت اخذ مصوبه نهایی ارائه گردید.

♦️ لایحه متمم بودجه سال ۹۸ در یکصد و پنجاه و ششمین نشست علنی شورا، مصوبه شورا را اخذ و پس از طی مراحل قانونی و تایید در کمیته انطباق فرمانداری به شهرداری نیز ابلاغ خواهد شد.