بررسی لایحه پیشنهادی متمم بودجه سال۹۸ شهرداری در کمیسیون طرح و برنامه شورای اسلامی شهر

مشترک خبرنامه شورا شوید

♦️♦️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر؛ در نشست امروز کمیسیون طرح و برنامه شورای اسلامی شهر که در سالن کنفرانس شورا برگزار شد لایحه پیشنهادی متمم بودجه سال ۹۸ شهرداری زاهدان مورد بررسی قرار گرفت.

♦️با توجه به اینکه بودجه مصوب سال ۹۸ شهرداری زاهدان ۴۱۰ میلیارد تومان به صورت ۱۰۰ درصد محقق شد، با اخذ سیاست‌گذاری های ستادی، برنامه ریزی و تلاش کلیه پرسنل، شهرداری با افزایش درآمد مواجه شد و لایحه متمم بودجه سال ۹۸ (بودجه تجمیعی) در دو بخش درآمد و هزینه با رعایت تعادل بودجه به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان، جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تقدیم گردید.

♦️امروز اولین نشست بررسی لایحه متمم بودجه سال۹۸ شهرداری در شورا برگزار شد و طی روزهای آتی جلسات دیگری در اینخصوص بصورت مستمر برگزار خواهد شد و پس از تصویب به شهرداری زاهدان نیز ابلاغ خواهد شد.