دین –دانش – کرونا

یادداشتی از پرویز بهادرزهی ریگی

مشترک خبرنامه شورا شوید

اخبارشیوع ویروس کرونا درکشور چین در دیماه ۱۳۹۸ دررسانه ها مطرح شد، اینکه چه مدت قبل از دی ماه ۹۸ این ویروس مهمان مردم چین بوده دقیقا” مشخص نشد اما در اواخر دی ماه رسانه‌ای شد و در بهمن ماه هم در ایران خبرهایی از شیوع آن در شهر قم بر زبان‌ها افتاد، اوایل اسفند با اختیاری اعلام کردن استفاده از استامپ در شعب رأی‌گیری برای انتخاب کننده‌گان انتخابات مجلس شیوع این ویروس بنوعی پذیرفته و بدین ترتیب جولان ویروس کرونا آغاز و موج اول مبارزه با آن که از سی بهمن آغازشده بود به جدی گرفتن شیوع آن صحه گذاشت و مسؤلین بهداشت و درمان کشور بنا بر وظیفه‌ای که در قبال حفظ سلامت و امنیت بهداشتی و سلامتی مردم بعهده داشتند تدارکات آمادگی مقابله با ویروس کشنده کرونا و در واقع بلای قرن بیست و یکم را در دستور کار و برنامه‌ریزی قرار دادند .