بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از ایجاد فضای سبز مشارکت شهروندی

مشترک خبرنامه شورا شوید

◀️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر؛ کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر در راستای ایجاد انگیزه و مشارکت شهروندان در نگهداری از فضای سبز سطح محلات، بازدیدی داشتند.

◀️در این بازدید که بمنظور تقدیر از شهروند نمونه ای که بصورت خودجوش در راستای نگهداری از فضای سبز شهری تلاش کرده، صورت گرفت و به ضرورت توجه مسئولین امر به این محلات، فضاها و همچنین شهروندان تاکید شد.

◀️همچنین به جهت اینکه عموم شهروندان از این فضاها استفاده میکنند مقرر گردید، ضمن تقدیر و تشکر از این شهروند نمونه، با اهدائ لوح زرین شهروندی به وی، شهرداری از هر گونه کمک و یاری در راستای حفظ، نگهداری و همچنین ایجاد انگیزه برای دیگر شهروندان دریغ نکند.

🔼گفتنی است این فضای سبز در بلوارجمهوری، خیابان سیاوش پرواز قرار دارد و هم اکنون عموم شهروندان محله از آن استفاده می کنند.