آموزش چهره به چهره شهروندان با رویکردی متفاوت

کارگاه توجیهی گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری
168
اشتراک در خبرنامه شورا

کارگاه توجیهی گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری در تالار وحدت شورای اسلامی شهر برگزار شد.

🔻در این جلسه توجیهی که با حضور رئیس کمیسیون خدمات شهری و بهداشت محیط شورای اسلامی شهر برگزار شد به نحوه آموزش چهره به چهره شهروندان با رویکرد جدید تاکید شد.
🔻 در این جلسه توجیهی مقرر گردید گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند کما فی سابق در سطح شهر به آموزش چهره به چهره شهروندان بپردازد اما در روزهای آتی با توجه به لزوم فعالیت بیشتر در این زمینه، آموزش با رویکرد جدید را در شهرک الغدیر آغاز کند.
🔺در این رویکردی کارشناسی شده، تفکیک از مبدا، جمع آوری زباله در زمان تعیین شده توسط شهرداری، ایستگاههای سیار جمع آوری زباله و چگونگی مشارکت شهروندان در امر نگهداری و پاکیزگی از سطح شهر آموزش داده می شود.


کارگاه توجیهی گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری
 
کارگاه توجیهی گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری
کارگاه توجیهی گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری
 
کارگاه توجیهی گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری
کارگاه توجیهی گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری
 
کارگاه توجیهی گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری
کارگاه توجیهی گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری
 
کارگاه توجیهی گروه آموزش سازمان مدیریت پسماند شهرداری

اشتراک در خبرنامه شورا

نظرات بسته شده است.