آپارات

- پیام شهروندی -

جدیدترین مطالب

پیام و اطلاعیه

- پیام -

اخبار

سازمان‌های مردم نهاد؛ پیشران توسعه رفاه اجتماعی

سمن‌ها و تشکل‌های مردمی، در تمامی امور دغدغه آبادانی کشور و رفاه و آسایش مردم را دارند و یکی از ‏پیشران‌های توسعه رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند.‏

بازدیدها

جلسات

آرشیو اخبار

توافقنامه شماره ۱/۶/۱/۴۸ مورخ ۹۹/۲/۳۱ فی مابین شهرداری و آقای عبدالرزاق شافعیان

نامه شماره ۳۳۲۲-۸-۱۳۹۹ مورخ ۹۹/۲/۳۱ منضم به توافقنامه شماره ۱/۶/۱/۴۸ مورخ ۹۹/۲/۳۱ فی مابین شهرداری و آقای عبدالرزاق شافعیان مالک پلاک ثبتی ۲۲۲۷۸ مطرح با جواز حاصله از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی ایران  و مستند به […]

تملک یکباب منزل مسکونی دارای اعیانات قبل از سال ۱۳۶۵

نامه شماره ۱/۱۶/۶۳۱ مورخ ۹۹/۳/۲۹ منضم به توافقنامه شماره ۱/۶/۱/۵۸ مورخ ۹۹/۳/۲۵ فی ما بین شهرداری و آقای ابراهیم توان توتازهی دائر بر تملک یکباب منزل مسکونی دارای اعیانات قبل از سال ۱۳۶۵ مطرح با جواز حاصله از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه ای عمومی، عمرانی و نظامی دولت […]

تملک عرصه و اعیان پلاک ۳۵۴۱۴

نامه شماره ۱/۶/۱/۵۰ مورخ۹۹/۲/۳۱ منضم به توافقنامه شماره ۱/۶/۱/۴۹ مورخ ۹۹/۲/۳۱ فی مابین شهرداری و سرکار خانم آمنه بدیع حاتمی مالک پلاک ثبتی به شماره ۳۵۴۱۴ دائر بر تملک عرصه و اعیان پلاک مزبور جهت احداث مسجد توحیدیه واقع در بلوار رسالت مطرح با جواز حاصله از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای […]

کمیسیون‌ها