بودجه سال ۱۳۹۸ و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر

61
اشتراک در خبرنامه شورا

بودجه سال ۱۳۹۸ و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مطرح به استناد ردیف ۱۲ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراها تنقیحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ به تصویب رسید.

نظرات بسته شده است.