اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

62
اشتراک در خبرنامه شورا

نامه شماره ۲۱۰۸۲-۸-۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ منضم به اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مطرح به استناد ردیف ۱۲ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراها تنقیحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ به تصویب رسید.

نظرات بسته شده است.