اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی

60
اشتراک در خبرنامه شورا

نامه شماره ۲۰۹۸۲-۸-۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ منضم به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی مطرح به استناد ردیف ۱۲ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراها تنقیحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ به تصویب رسید.

نظرات بسته شده است.